Tag: #hukumacara

Asas-Asas Hukum Acara Perdata

FRI- April 3, 2020

Hakim Bersifat Menunggu Inisiatif dari pihak yang berkepentingan untuk mengajukan tuntutan atau tidak, apabila tidak terdapat tuntutan maka hakim juga tidak ada. Hakim hanya menunggu ... Read More

Hukum Acara Arbitrase

CNC- Januari 21, 2020

  Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa ... Read More